News Flash!!

De lege cassette van Druuna is uitgesteld naar augustus…………….tja.

Wij kopen ook uw overtollige stripboeken weer in, mits ze in een redelijke tot goede staat zijn.